Bài 20: An toàn trên đường đi học trang 23

Giải câu 1, bài 20: An toàn trên đường đi học trang 2,3 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Tô màu vào các hình vẽ thể hiện việc làm đúng.


Câu 1

Tô màu vào các hình vẽ thể hiện việc làm đúng

 

Gợi ý: Em hãy quan sát các bức tranh và xem những hành động bên trong bức tranh thì đâu là việc làm chúng ta nên làm. Chúng ta có nên đá bóng dưới lòng đường không? Khi đi học, chúng ta nên đi ở đâu?

Trả lời:

Trong bốn bức tranh thì bức tranh 1, 2, 3 là bức tranh cần tô màu. Vì khi đi học chúng ta nên đi trên vỉa hè, nếu không có vỉa hè chúng ta nên đi sát mép đường. Khi đá bóng chúng ta nên  đá bóng ở sân. Không nên đá bóng ở dưới lòng đường. Các em tô màu vào ba bức tranh 1,2,3


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 21: Ôn tập: Xã hội trang 24