Bài 18, 19: Cuộc sống xung quanh trang 22

Giải câu 1, 2 bài 18,19: Cuộc sống xung quanh trang 22 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Tô màu vào các hình vẽ.


Câu 1

Tô màu vào các hình vẽ

Gợi ý: Em quan sát hai hình bên dưới và tô màu 


Câu 2

 Viết các từ Cảnh ở nông thôn ; Cảnh ở thành thị vào dưới từng hình vẽ sao cho phù hợpGợi ý: Em hãy quan sát hai bức tranh bên dưới xem bức tranh nào là cảnh ở nông thôn có đồng ruộng, có con trâu đang cày. Cảnh ở thành thị sẽ tấp nập hơn có xe cộ đi lại, có những cửa hàng, siêu thị.

Trả lời:


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết bài 18 tại đây

Xem lại lí thuyết bài 19 tại đây.

Bài giải tiếp theo
Bài 20: An toàn trên đường đi học trang 23
Bài 21: Ôn tập: Xã hội trang 24