Bài 16: Hoạt động ở lớp trang 20

Giải câu 1 bài 16: Hoạt động ở lớp trang 20 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết tên một số hoạt động ở lớp vào các quả bóng.


Câu 1

Viết tên một số hoạt động ở lớp vào các bóng bay.

Gợi ý: Em hãy nhớ lại ở lớp các em có những hoạt động nào như là vẽ tranh, nhảy múa, thể dục, quan sát cây cối…. Em hãy liệt kê các hoạt động vào những quả bóng bay.

Trả lời:


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây.

Bài giải tiếp theo
Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp trang 21
Bài 18, 19: Cuộc sống xung quanh trang 22
Bài 20: An toàn trên đường đi học trang 23
Bài 21: Ôn tập: Xã hội trang 24