Bài 12: Nhà ở trang 16

Giải câu 1, 2 bài 12: Nhà ở trang 16 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ đồ dùng có trong nhà bạn.


Câu 1

Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ đồ dùng có trong nhà bạn.


 

Gợi ý: Em quan sát các bức tranh bên dưới và đánh dấu vào những đồ dùng nhà bạn có. Nhà em có ti vi, giường, bàn ghế, tủ lạnh, đồng hồ… không?

Trả lời:


Câu 2

Vẽ ngôi nhà của gia đình bạn

Gợi ý: em hãy quan sát và nhớ lại ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của em có mấy tầng, nó màu gì, xung quanh nhà có trồng cây không?

Trả lời: 

                            Hình ảnh minh họa


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây.

Bài giải tiếp theo
Bài 13: Công việc ở nhà trang 17
Bài 14: An toàn khi ở nhà trang 18
Bài 15: Lớp học trang 19
Bài 16: Hoạt động ở lớp trang 20
Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp trang 21
Bài 18, 19: Cuộc sống xung quanh trang 22
Bài 20: An toàn trên đường đi học trang 23
Bài 21: Ôn tập: Xã hội trang 24