Bài 14: An toàn khi ở nhà trang 18

Giải câu 1, 2 bài 14: An toàn khi ở nhà trang 18 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1:Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ vật có thể gây bỏng.


Câu 1

Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ vật có thể gây bỏng.


Gợi ý: Em hãy quan sát các bức tranh và đánh dấu những vật có thể gây bỏng. Các vật dụng như que diêm đã bật lửa, cây nến đang cháy, nồi áp xuất đang nóng…. Em có nên chạm vào những vật đó không?

Trả lời:


Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ vật có thể gây đứt tay.


Gợi ý: Em hãy quan sát các vật trong bức tranh và chỉ các vật có thể gây đứt tay. Em có nên tự ý cầm dao, hoặc chạm vào những vật sắc nhọn không?

Trả lời:


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 15: Lớp học trang 19
Bài 16: Hoạt động ở lớp trang 20
Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp trang 21
Bài 18, 19: Cuộc sống xung quanh trang 22
Bài 20: An toàn trên đường đi học trang 23
Bài 21: Ôn tập: Xã hội trang 24