Bài 15: Lớp học trang 19

Giải câu 1 bài 15: Lớp học trang 19 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Tô màu vào hình vẽ lớp học.


Câu 1

Tô màu vào hình vẽ lớp học


Gợi ý: Em hãy quan sát lớp học của mình và tô màu vào bức tranh có ảnh lớp học. Bức tranh nào có ảnh bàn, ghế, cô giáo và các bạn.

Trả lời

Em quan sát bức tranh và thấy được ở bức tranh thứ nhất có ảnh lớp học vì có các bạn học sinh đang ngồi học và có cô giáo đang giảng bài. Trong bức tranh còn có những vật dụng trong lớp học như bảng, bàn, ghế…Em hãy tô màu bức tranh thứ nhất nhé.


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây.

Bài giải tiếp theo
Bài 16: Hoạt động ở lớp trang 20
Bài 17: Giữ gìn lớp học sạch, đẹp trang 21
Bài 18, 19: Cuộc sống xung quanh trang 22
Bài 20: An toàn trên đường đi học trang 23
Bài 21: Ôn tập: Xã hội trang 24