Câu 1 trang 48 SGK Công nghệ 12

Khi thiết kế mạch điện tử cần thực hiện theo những bước nào?


Khi thiết kế mạch điện tử cần thực hiện theo những bước nào?

Trả lời:

1. Thiết kế mạch nguyên lí :

+ Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế.

+ Đưa ra một số phương án để thực hiện.

+ Chọn phương án hợp lí nhất.

+ Tính toán, lựa chọn linh kiện cho hợp lí.

2. Thiết kế mạch lắp ráp : Đảm bảo :

+ Bố trí các linh kiện khoa học và hợp lí.

+ Vẽ đường dây dẫn điện để nối với nhau theo sơ đồ nguyên lí.

+ Dây dẫn không chồng chéo và ngắn nhất.

Bài giải tiếp theo
Câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12

Bài học bổ sung
Câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12