Tiếng Anh

Lời giải chi tiết tất cả bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 như là cuốn để học tốt tất cả các unit gồm phần đọc (reading), phần viết (writting), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp

Unit 1: My Friends - Bạn của tôi


Unit 2: Making Arrangements - Sắp xếp


Unit 3: At Home - Ở nhà


Unit 4: Our Past - Quá khứ của chúng ta


Unit 5: Study Habits - Thói quen học tập


Unit 6: The Young Pioneers Club - Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong


Unit 7: My Neighborhood - Láng giềng của tôi


Unit 8: Country Life And City Life - Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị


Unit 9: A first - Aid Course - Khoá học cấp cứu


Unit 10: Recycling - Tái chế


Unit 11: Travelling Around Viet Nam - Du lịch vòng quanh Việt Nam


Unit 12: A Vacation Abroad - Kì nghỉ ở nước ngoài


Unit 13: Festivals - Lễ hội


Unit 14: Wonders Of The World - Kì quan của thế giới


Unit 15: Computers - Máy vi tính


Unit 16: Inventions - Các phát minh