SBT HD tin học

Giải sách bài tập hướng dẫn học tin học 4, giải tất cả câu hỏi từ bài tập, lý thuyết, công thức các chương, bài chi tiết với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất

Chủ đề 1 : Bước đầu đến với máy tính


Chủ đề 2 : Tập vẽ với phần mềm Paint


Chủ đề 3 : Soạn thảo văn bản với phần mềm Word


Chủ đề 4 : Thiết kế bài trình chiếu với phần mềm PowerPoint


Chủ đề 5 : Đến với thế giới logo


Từ khóa phổ biến