Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình


A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 56, 57, 58, 59 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn rồi nhắc lại cách chèn hình . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 56, 57, 58, 59 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn, soạn văn bản và chèn tranh ảnh . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 56, 57, 58, 59 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
lên hình viet chu len hinh viết chữ lên hình cách viết chữ lên hình in chu len hinh