Bài 1: Những gì em đã biết


A. Hoạt động thực hành - Bài 1: Những gì em đã biết (chủ đề 2)

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 1 trang 34, 35 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn, nối theo mẫu. . .


B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết (chủ đề 2)

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 34, 35 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. So sánh điểm giống nhau và khác nhau . . .


Bài học tiếp theo

Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ
Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ
Bài 4: Sao chép màu
Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình

Bài học bổ sung