Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ


A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 36, 37, 38, 39 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Xoay hình. Trao đổi với bạn, thực hiện các yêu cầu sau:


B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 36, 37, 38, 39 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em hãy vẽ hình chiếc đồng hồ theo hình a . . .


Bài học tiếp theo

Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ
Bài 4: Sao chép màu
Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình

Bài học bổ sung