Giáo án Lịch sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần (Tiết 1)

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Lịch sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần (Tiết 1) được Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Hi vọng, giáo án này sẽ giúp ích cho thầy cô giáo trong việc mang đến một bài giảng hay, chất lượng cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Lịch sử 7 theo CV 5512

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức:

- Biết được một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế, xã hội của nước ta sau chiến tranh chống xâm lược Mông- Nguyên.

- Biết được một số thành tựu phản ánh sự phát triển của văn hoá, giáo dục, khoa học kinh tế thời Trần.

2. Kỹ năng

- Nhận xét, đánh giá những thành tựu kinh tế, văn hoá.

- So sánh sự phát triển giữa thời Lý và thời Trần.

3. Thái độ

- Tự hào về văn hoá dân tộc thời Trần.

- Bồi dưỡng ý thức giữ gìn phát huy nền văn hoá dân tộc.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên biệt: - Năng lực chuyên biệt, Tái tạo kiến thức năng lịch sử dụng tranh ảnh và lược đồ rút ra nhận xét.quan sát so sánh hình vẽ

Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm, phân tích, tổng hợp …

5. Phương tiện

- Ti vi, Máy vi tính.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giáo án word

2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

- Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được đó là, Nền kinh tế và xã hội thời Trần sau chiến tranh đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

- Thời gian: 2 phút.

- Tổ chức hoạt động: Nền kinh tế sau chiến tranh về nông nghiệp .thủ công nghiệp .thương nghiệp?

- Dự kiến sản phẩm: HS trả lời.

Sau chiến tranh nhà Trần đã đề ra chính sách để phát triển kinh tế nền kinh tế sau chiến tranh phục hồi nhanh chóng.

- Giáo viên nhận xét rút ra bài học mới về sự phát triển kinh tế thời Trần. Những chính sách của nhà Trần nhằm phát triển kinh tế: nông nghiệp thủ công nghiệp thương nghiệp. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: 1. Nền kinh tế sau chiến tranh.

- Mục tiêu: Sau chiến tranh nhà Trần đã đề ra chính sách gì để phát triển kinh tế?

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm.

- Phương tiện

+ Ti vi, Máy vi tính.

- Thời gian: 12 phút

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK mục 1.

- Tìm hiểu tình hình kinh tế sau chiến tranh

? Sau chiến tranh nhà Trần đã đề ra chính sách gì để phát triển kinh tế nông nghiệp?

? Nhờ những chính sách ấy nền kinh tế thời Trần như thế nào?

- Phát triển nhanh chóng

? So với thời Lý ruộng đất thời Trần có gì thay đổi?

- Ruộng tư tăng.

? Vì sao số ruộng đất tư tăng nhanh?

- Chính sách khai hoang, phong thưởng, mua bán ruộng đất->địa chủ đông

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở?

- Câu hỏi thảo luận nhóm:

Nhóm 1, 2: Sau chiến tranh kinh tế nông nghiệp như thế nào?

Nhóm 3, 4: Trình bày tình hình thủ công nghiệp thời Trần sau chiến tranh?

Nhóm 5, 6: Tình hình thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh như thế nào?

- Trình độ kĩ thuật thời Trần tinh xảo hơn

? Thời Trần có hai nghề mới đó là nghề gì?

- Đóng tàu, chế tạo vũ khí

? Em có nhận xét gì về thủ công nghiệp thời Trần?

- Phát triển nhiều ngành nghề, kĩ thuật cao.

? Thương nghiệp thời Trần hoạt động như thế nào?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

1. Nền kinh tế sau chiến tranh.

- Kinh tế:

+ Nông nghiệp: công cuộc khai khẩn đất hoang, thành lập làng, xã được mở rộng, đê điều được củng cố. Các vương hầu, quý tộc chiêu tập dân nghèo đi khai hoang lập điền trang. Nhà Trần ban thái ấp cho quý tộc.

+ Thủ công nghiệp: do nhà nước trực tiếp quản lí rất phát triển và mở rộng nhiều ngành nghề: làm đồ chế tạo vũ khí, đóng thuyền đi biển...

+ Thương nghiệp: Chợ búa mọc lên nhiều. Việc trao đổi buôn bán với nước ngoài được đẩy mạnh qua cảng Vân Đồn.

Hoạt động 2. Tình hình xã hội sau chiến tranh.

- Mục tiêu: Tình hình XH sau chiến tranh

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

- Phương tiện

+ Ti vi, Máy vi tính.

- Thời gian: 12 phút.

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến SP

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc mục 2 SGK.

- Chia lớp thành 6 nhóm và thảo luận:

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

? Sau chiến tranh xã hội có mấy tầng lớp cư dân? Đời sống của họ ra sao?

? Sự phân hóa tầng lớp thời Trần có gì khác so với thời Lý?

- Phân hóa sâu sắc hơn: địa chủ ngày càng đông, nông nô và nô tì ngày càng nhiều

? Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện sự phân hóa trong xã hội thời Trần.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện

nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã

hình thành cho học sinh.

2. Tình hình xã hội sau chiến tranh.

Xã hội gồm 5 tầng lớp.

- Vương hầu, quý tộc.

- Địa chủ.

- Nông dân., nông dân tá điền.

- Thợ thủ công, thương nhân .

- Nông nô, nô tỳ.

3.3. Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức là tình hình kinh tế, xã hội thời Trần sau chiến tranh.

- Thời gian: 3 phút

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời (trắc nghiệm).

Củng cố:

Trắc nghiệm:

Câu 1: Sau chiến tranh nhà Trần làm gì để phát triển nông nghiệp?(B)

A. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế

B. Khai hoang

C. Khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt

D. Lập đồn điền

Câu 2: Thủ công nghiệp do nhà nước quản lý gồm:(B)

A. nghề làm đồ gốm tráng men, nghề dệt vải, lụa, chế tạo vũ khí, đóng thuyền đi biển

B. nghề làm đồ gốm tráng men

C. nghề dệt vải, lụa, chế tạo vũ khí

D. đóng thuyền đi biển

Câu 3:Thủ công nghiệp trong nhân dân, nổi bật là nghề:(B)

A. Làm đồ gốm. Đúc đồng, xây dựng

B. Làm đồ gốm, rèn sắt, nghề đúc đồng, làm giấy và khắc bản in, nghề mộc và xây dựng..

C. nghề đúc đồng, làm giấy và khắc bản in

D. nghề mộc và xây dựng, làm gốm, dệt

Câu 4 : Sự phát triển kinh tế thời trần nguyên nhân nhờ vào đâu (vd)

A. Khuyến khích sản xuất

B. Đẩy mạnh khai hoang

C. Mở rộng ruộng đất công

D. Mở rộng ruộng đất tư

Câu 5: Tầng lớp nào đông đảo nhất trong xã hội

A. Quan lại

B. Địa chủ

C. Quý tộc

D. Nông dân

Tự Luận:

Câu 4: Thủ công nghiệp & thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh có gì mới?

* TCN thời Trần sau chiến tranh:

- TCN do nhà nước quản lý được mở rộng (nhiều ngành nghề)

- TCN trong nhân dân rất phổ biến & phát triển.

- Xuất hiện các làng nghề (một số người tới T.Long lập ra các phường nghề)

- Sản phẩm thủ công ngày càng tốt, đẹp hơn.

* Tình hình TN thời Trần sau chiến tranh: - Buôn bán tấp nập, chợ búa mọc lên nhiều nơi (xuất hiện một số thương nhân )

- T.Long là trung tâm k. tế khá sầm uất (có nhiều phường TC, nhiều chợ thu hút người buôn bán các nơi)

- Trao đổi, buôn bán với thương nhân nước ngoài được đẩy mạnh (thương cảng Vân Đồn)

3.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

- Mục tiêu: Nhận xét được tình hình kinh tế nhà trần sau chiến tranh có điểm gì mới.

- Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

? Thủ công nghiệp & thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh có gì mới?

- Thời gian: 5 phút.

- Dự kiến sản phẩm

* TCN thời Trần sau chiến tranh:

- TCN do nhà nước quản lý được mở rộng (nhiều ngành nghề)

- TCN trong nhân dân rất phổ biến & phát triển.

- Xuất hiện các làng nghề (một số người tới T.Long lập ra các phường nghề)

- Sản phẩm thủ công ngày càng tốt, đẹp hơn.

* Tình hình TN thời Trần sau chiến tranh: - Buôn bán tấp nập, chợ búa mọc lên nhiều nơi (xuất hiện một số thương nhân)

- Thăng Long là trung tâm k. tế khá sầm uất (có nhiều phường TC, nhiều chợ thu hút người buôn bán các nơi)

- Trao đổi, buôn bán với thương nhân nước ngoài được đẩy mạnh (thương cảng Vân Đồn)

- GV giao nhiệm vụ cho HS

+ Chuẩn bị bài mới

Giáo án Lịch sử 7

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

 • Một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế của nước ta thời Trần.
 • Một số thành tựu phản ánh sự phát triển của nền kinh tế.

2. Thái đô:

 • Tự hào về nền văn hóa thời Trần.
 • Bồi dưỡng ý thức giữ gìn và phát huy nền văn hóa dân tộc.

3. Kỹ năng:

 • Nhận xét, đánh giá các thành tựu kinh tế.
 • So sánh sự phát triển giữa thời Lý và thời Trần.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

 • Giáo án, đề, đáp án kiểm tra 15 phút.

2. Học sinh:

 • Học bài theo hướng dẫn của giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp: (1/)

7A1………………………………………………; 7A2………………………………………

2. Bài cũ: (15/) Kiểm tra 15 phút.

Đề kiểm tra: Vì sao cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên của nhân dân ta giành thắng lợi?

Đáp án và biểu điểm: (Mỗi ý đúng 2 điểm)

 • Trong ba lần kháng chiến, tất cả các tầng lớp nhân dân và thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc.
 • Nhà Trần chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt, quan tâm đến sức dân, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân.
 • Trần Quốc Tuấn là vị tướng tài ba, yêu nước, thương dân.
 • Tinh thần hy sinh, quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.
 • Nhờ áp dụng những chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

3. Giới thiệu bài: (1/) Chiến tranh xâm lược của nhà Nguyên đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho quốc gia Đại Việt. Nhà Trần đã làm gì để khôi phục hậu quả của chiến tranh và kết quả của các chính sách đó đối với tình hình kinh tế => bài mới.

4. Bài mới: (25/)

I. SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KINH TẾ

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình kinh tế thời Trần sau chiến tranh. (15/)

? Sau chiến tranh, nông nghiệp thời Trần có đặc điểm gì?

? Tại sao ruộng đất tư dưới thời Trần lại ngày càng nhiều?

HS: Chính sách khai hoang, lập điền trang, nhà nước ban cấp ruộng đất.

GV: Hình thành các khái niệm “điền trang”, “thái ấp”, “vương hầu”. “quý tộc”

? Nhận xét về nguyên nhân sự phát triển nông nghiệp?

HS: do các biện pháp khuyến nông, đắp đê, khai hoang, lập ấp…

? Tình hình thủ công nghiệp dưới thời Trần như thế nào ?

? Em hãy kể tên các nghề thủ công nghiệp dưới thời Trần? (dệt, gốm, đúc đồng…)

HS: quan sát hình 35, 36 so sánh với hình 23 Sgk trang 47 → nhận xét? (có nhiều hoa văn nỗi…)

? Điểm mới về thủ công nghiệp thời kỳ này là gì?

GV nhấn mạnh: ngoài các nghề thủ công truyền thống có 2 ngành mới: đóng thuyền lớn và chế tạo súng.

? Thương nghiệp sau chiến tranh có đặc điểm gì?

Hoạt động 2: Tìm hiểu tình hình xã hội sau chiến tranh. (10/)

HS thảo luận 3 phút: xã hội thời Trần có những tầng lớp nào ?

? Sự phân hóa các tầng lớp xã hội dưới thời Trần có nét gì khác so với thời Lý?

HS: (Phân hóa sâu sắc hơn, địa chủ ngày càng đông, nông nô – nô tì ngày càng nhiều)

? Em hãy nêu đời sống của các tầng lớp xã hội dưới thời Trần?

GV: hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ phân hóa các tầng lớp xã hội dưới thời Trần.

1. Tình hình kinh tế sau chiến tranh

a. Nông nghiệp:

- Được phục hồi và phát triển nhanh chóng.

- Ruộng đất có hai hình thức sở hữu:

+ Ruộng đất công: chiếm phần lớn.

+ Ruộng đất tư: của vương hầu, quý tộc, địa chủ.

b. Thủ công nghiệp:

- Rất phát triển do nhà nước quản lí gồm nhiều ngành nghề khác nhau.

- Thủ công cổ truyền phổ biến và phát triển.

- Thành lập làng nghề và phường nghề.

- Sản phẩm đa dạng, trình độ kĩ thuật cao.

c. Thương nghiệp:

- Trao đổi buôn bán trong và ngoài nước được đẩy mạnh.

- Nhiều trung tâm kinh tế được mở rộng : Thăng Long, Vân Đồn.

2. Tình hình xã hội sau chiến tranh

- Xã hội ngày càng bị phân hóa sâu sắc gồm:

+ Tầng lớp thống trị: Vua, vương hầu, quý tộc, địa chủ, quan lại.

+ Tầng lớp bị trị: Thương nhân, thợ thủ công, nông dân tá điền.

+ Tầng lớp: Nông nô, nô tì.

5. Củng cố: (2/)

 • Xã hội thời Trần có những tầng lớp nào?
 • Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần sau chiến tranh có gì mới?

6. Hướng dẫn học tập ở nhà: (1/)

 • Học bài theo câu hỏi 1, 2 Sgk trang 70.
 • Chuẩn bị bài phần II:
  • Tìm hiểu về đời sống văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật.

----------------------------------------

Trên đây TimDapAnxin giới thiệu Giáo án Lịch sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần theo CV 5512 (Tiết 1) được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm