Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10

Giải câu 1, 2 bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất...


Câu 1

Nối các hình vẽ với ô chữ cho phù hợp, sau đó chỉ vào từng hình và kể lại nội dung câu chuyện Vì sao Nam bị bệnh giun?


Trả lời:Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất.

*Chúng ta nên làm gì để phòng bệnh giun?

Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12