Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9

Giải câu 1, 2 bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống ở hình vẽ những thức ăn và nước uống không hợp vệ sinh...


Câu 1

Viết chữ a hoặc b, c, d, e vào ô trống ở mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú.

a)   Rửa tay sạch trước khi ăn;

b)   Làm sạch thức ăn trước khi nấu;

c)   Uống sữa bằng cốc sạch;

d)   Thức ăn đã nấu chín được để trong bát sạch, mâm có lồng bàn đậy;

e)   Bóc (hoặc gọt) vỏ quả trước khi ăn.

Trả lời:Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống ở hình vẽ những thức ăn và nước uống không hợp vệ sinh.


Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12