Bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7

Giải câu 1, 2 bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Chọn các từ ngữ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp


Câu 1

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp. 

a) 


Ở khoang miệng, thức ăn được ...... nghiền nhỏ, .......... nhào trộn, ........... tẩm ướt. 

b)

Vào đến dạ dày, thức ăn tiếp tục được ......... nhờ sự .......... của ............ Một phần thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng.

c)

c) Vào đến ruột non, phần lớn thức ăn được biến thành .......... Chúng thấm qua ........ vào ...... đi nuôi cơ thể. Các ......... được đưa xuống ruột già. 

d)

Ở ruột già, .......... biến thành ........... rồi được đưa ra ngoài qua ............

Trả lời:

a) Ở khoang miệng, thức ăn được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt. 

b) Vào đến dạ dày, thức ăn tiếp tục được nhào trộn nhờ sự co bóp của dạ dày. Một phần thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng.

c) Vào đến ruột non, phần lớn thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng. Chúng thấm qua thành ruột non vào máu đi nuôi cơ thể. Các chất bã được đưa xuống ruột già. 

d) Ở ruột già, các chất bã biến thành phân rồi được đưa ra ngoài qua hậu môn


Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất.

Ăn chậm, nhai kĩ có ích lợi gì? 


*   Vì sao chúng ta không nên chạy nhảy, nô đùa sau khi ăn no?

Trả lời:

*

*

Xem lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8
Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9
Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12