Bài 2: Bộ xương trang 3

Giải câu 1, 2, 3 bài 2: Hệ xương trang 3 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết vào chỗ trống tên xương hoặc tên khớp xương cho phù hợp...


Câu 1

Viết vào chỗ trống tên xương hoặc tên khớp xương cho phù hợp


Trả lời:


Câu 2

a)   Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ bạn ngồi không đúng tư thế.

b)  Tại sao chúng ta cần ngồi học ngay ngắn?

Trả lời:

a)

b) Ngồi học ngay ngắn để tránh bị cong vẹo cột sống.


Câu 3

Viết chữ Đ (đúng) vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S (sai) vào trước câu trả lời sai.

*   Bạn nên làm gì để cột sống không bị cong vẹo?

Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 3: Hệ cơ trang 4
Bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? trang 5
Bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6
Bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7
Bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8
Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9
Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12