Bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? trang 5

Giải câu 1, 2 bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt trang 5 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống dưới những hình vẽ các hoạt động giúp cơ và xương phát triển tốt...


Câu 1

Đánh dấu x vào ô trống dưới những hình vẽ các hoạt động giúp cơ và xương phát triển tốt.


Trả lời:Câu 2

Hằng ngày, bạn nên và không nên làm gì để cơ và xương phát triển tốt?

a) Nên: ..........

b) Không nên: ..............

Trả lời:

a)   Nên:

-   Ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng.

-   Ngồi học đúng tư thế.

-   Tập thể dục thường xuyên.

b)   Không nên:

-   Ngồi học không ngay ngắn, gù lưng,

-   Làm việc quá sức.

-   Ít vận động.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6
Bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7
Bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8
Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9
Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12