Bài 1: Cơ quan vận động trang 2

Giải câu 1, 2 bài 1: Cơ quan vận động trang 2 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết chữ a hoặc b, c vào chỗ trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú


Câu 1

Viết chữ a hoặc b, c vào ô trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú.

a)   Da bao phủ toàn bộ cơ thể;

b)   Hệ cơ;

c)   Bộ xương.

Trả lời:


Câu 2

Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống cho thích hợp.


a)   Dưới lớp da của cơ thể là ..... .......

b)   Sự phối hợp của ..... và ....... làm cho cơ thể .......

c)   Cơ và xương được gọi là cơ quan .........

Trả lời:

a)   Dưới lớp da của cơ thể là cơ và xương.

b)   Sự phối hợp của cơ và xương làm cho cơ thể cử động.

c)   Cơ và xương được gọi là cơ quan vận động.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 2: Bộ xương trang 3
Bài 3: Hệ cơ trang 4
Bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? trang 5
Bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6
Bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7
Bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8
Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9
Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12