Bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8

Giải câu 1, 2, 3 bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Bạn nên ăn uống như thế nào để cơ thể khoẻ mạnh...


Câu 1

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

*   Thế nào là ăn uống đầy đủ?

Trả lời:


Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống bên cạnh hình vẽ những thức ăn mà cơ thể cần được cung cấp thường xuyên.


Trả lời:Câu 3

Bạn nên ăn uống như thế để cơ thể khỏe mạnh?

Trả lời:

-   Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.

-   Uống đủ nước mỗi ngày.

-   Ăn thêm nhiều hoa quả bổ dung vitamin.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9
Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12