Bài 33: Mặt trăng và các vì sao trang 37

Giải câu 1, 2 Bài 33: Mặt trăng và các vì sao trang 37 VBT Tự nhiên và Xã hội. Câu 1: Vẽ và tô màu bầu trời có Mặt Trăng và các vì sao


Câu 1

Vẽ và tô màu bầu trời có Mặt Trăng và các vì sao

Em làm theo yêu cầu của bài tập


Câu 2

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp.


a)   Nhìn lên bầu trời vào những đêm quang mây, ta có thể thấy .......... và các ................

b)   Vào đêm rằm Trung Thu, .............. có hình ..............

c)   Các ngôi sao trên bầu trời cũng giống như Mặt Trời. Đó là những ............ Chúng ở rất xa, rất xa .............

Trả lời:

a)   Nhìn lên bầu trời vào những đêm quang mây, ta có thể thấy Mặt Trăng và các vì sao.

b)   Vào đêm rằm Trung Thu, Mặt Trăng có hình tròn.

c)   Các ngôi sao trên bầu trời cũng giống như Mặt Trời. Đó là những quả bóng lửa khổng lồ. Chúng ở rất xa, rất xa Trái Đất.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 34, 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 38, 39