Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước trang 32

Giải câu 1, 2 Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước trang 32 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Trong số những con vật trên, con vật nào sống ở nước ngọt, con vật nào sống ở nước mặn


Câu 1

Viết chữ a hoặc b, c, d, e, g, h, l vào ô trống ở mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú.

a)   Cá quả (cá lóc, cá tràu);

b)   Cá ngừ;

c)   Cá chép

d)   Cá ngựa

e)   Trai

g) Ốc

h) Mực

i) Tôm

Trả lời:


Câu 2

Trong số những con vật trên, con vật nào sống ở nước ngọt, con vật nào sống ở nước mặn?

a)   Một số con vật nào sống ở nước ngọt: ..............

b)   Một số con vật nào sống ở nước mặn: ..............

Trả lời:

a)   Một số con vật nào sống ở nước ngọt: ốc, tôm, cá chép, trai. cá quả.

b)   Một số con vật nào sống ở nước mặn: cá ngừ, mực, cá ngựa.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật trang 33, 34
Bài 31: Mặt trời trang 35
Bài 32: Mặt trời và phương hướng trang 36
Bài 33: Mặt trăng và các vì sao trang 37
Bài 34, 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 38, 39