Bài 31: Mặt trời trang 35

Giải câu 1, 2 Bài 31: Mặt trời trang 35 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Vẽ Mặt Trời và tô màu


Câu 1

Vẽ Mặt Trời và tô màu

Em chủ động hoàn thành bài tập


Câu 2

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp.


a)   Mặt Trời giống như ..............  khổng lồ và ở .............  Trái Đất.

b)   Mặt Trời luôn ..........  ..............  Trái Đất.

 Trả lời:

a)   Mặt Trời giống như quả bóng lửa khổng lồ và ở rất xa Trái Đất.

b)   Mặt Trời luôn chiếu sáng sưởi ấm Trái Đất.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 32: Mặt trời và phương hướng trang 36
Bài 33: Mặt trăng và các vì sao trang 37
Bài 34, 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 38, 39