Bài 24: Cây sống ở đâu? trang 26

Giải câu 1, 2, 3 Bài 24: Cây sống ở đâu? trang 26 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Nối các hình với ô chữ cho phù hợp


Câu 1

Nối các hình với ô chữ cho phù hợp


Trả lời:Câu 2

Viết chữ a hoặc b, c vào ô trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú.

a)   Cây mọc trên núi cao;

b)   Cây mọc trên vách đá;

c)   Cây mọc trên sa mạc;

Trả lời:


Câu 3

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

*   Cây có thể sống ở đâu?

□ Cây chỉ sống được ở trên cạn

□ Cây chỉ sống được ở dưới nước

□ Cây sống được ở trên cạn và dưới nước

Trả lời: 

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 25: Một số loài cây sống trên cạn trang 28
Bài 26: Một số loài cây sống dưới nước? trang 29
Bài 27: Loài vật sống ở đâu? trang 30
Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn trang 31
Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước trang 32
Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật trang 33, 34
Bài 31: Mặt trời trang 35
Bài 32: Mặt trời và phương hướng trang 36
Bài 33: Mặt trăng và các vì sao trang 37
Bài 34, 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 38, 39