Bài 25: Một số loài cây sống trên cạn trang 28

Giải câu 1, 2 Bài 25: Một số loài cây sống trên cạn trang 28 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Viết tên một số cây sống trên cạn mà bạn biết và nói về ích lợi cảu những cây đó


Câu 1

Viết chữ a hoặc b, c, d, e vào ô trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú.

a)   Cây hồ tiêu;

b)   Cây chuối;

c)   Cây mít;

d)   Cây lạc;

e)   Cây bạc hà;

Trả lời:


Câu 2

Viết tên một số cây sống trên cạn mà bạn biết và nói về lợi ích của những cây đó:

Trả lời:

-   Cây làm thuốc: Cây tía tô, nhọ nồi, đinh lăng.

-   Cây lấy gỗ: Cây pơmu, bạch đàn, thông.

-   Cây cho bóng mát: Cây mít, bàng, xà cừ.

-   Cây lương thực, thực phẩm: Cây ngô, lạc.

-   Cây ăn quả: Cây mít, đu đủ, thanh long.

-   Cây hoa: Cây hoa hồng, hoa cúc, hoa đào.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 26: Một số loài cây sống dưới nước? trang 29
Bài 27: Loài vật sống ở đâu? trang 30
Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn trang 31
Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước trang 32
Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật trang 33, 34
Bài 31: Mặt trời trang 35
Bài 32: Mặt trời và phương hướng trang 36
Bài 33: Mặt trăng và các vì sao trang 37
Bài 34, 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 38, 39