Bài 26: Một số loài cây sống dưới nước? trang 29

Giải câu 1, 2 Bài 26: Một số loài cây sống dưới nước? trang 29 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Nối các hình với ô chữ cho phù hợp


Câu 1

Nối các hình với ô chữ cho phù hợp


Trả lời:Câu 2

Viết tên một số cây sống dưới nước mà bạn biết và nêu lợi ích của chúng?

Trả lời:

-   Cây dừa nước: có lợi ích cho quả để ăn, làm bóng mát.

-   Cây đước: chắn sóng, chắn lũ.

-   Cây hoa sen: làm thuốc, có tác dụng trang trí, làm thực phẩm,...

-   Cây rong: làm thức ăn cho cá, lợn; làm sạch và ấm nguồn nước.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 27: Loài vật sống ở đâu? trang 30
Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn trang 31
Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước trang 32
Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật trang 33, 34
Bài 31: Mặt trời trang 35
Bài 32: Mặt trời và phương hướng trang 36
Bài 33: Mặt trăng và các vì sao trang 37
Bài 34, 35: Ôn tập: Tự nhiên trang 38, 39

Bài học bổ sung
Bài 26: Một số loài cây sống dưới nước?