Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12

Giải câu 1 bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Tô màu vào các hình vẽ chỉ hoạt động có lợi cho sức khỏe


Câu 1

Tô màu vào các hình vẽ chỉ hoạt động cho lợi cho sức khỏe.

Gợi ý: Các em quan sát bức tranh và chỉ những hoạt động có lợi cho sức khỏe như nhảy dây, đá cầu là hoạt động thể thao lành mạnh, bơi lội. Hoạt động nào không có lợi cho sức khỏe? Chúng ta có nên đá bóng ở vào giữa trời nắng không? Có nên leo trèo cây không?

Trả lời: Em tô màu vào bức tranh: 1,2,3. Không nên tô màu vào các bức tranh 4 và 5 vì: Bức tranh số 4 là không nên đá cầu dưới trời nắng, Bức tranh số 5 là không nên trèo cây.


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây.

Bài giải tiếp theo
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13