Bài 2: Chúng ta đang lớn trang 4

Giải câu 1, 2 bài 2: Chúng ta đang lớn trang 4 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Chỉ và nói về sự lớn lên của bạn nhỏ trong hình.


Câu 1

Chỉ và nói về sự lớn lên của bạn nhỏ trong hình.

Gợi ý: Em hãy quan sát các hoạt động của em bé trên bức hình.

Trả lời:

Sự lớn lên của bạn nhỏ trong hình: từ sơ sinh – nẫy – biết bò- biết ngồi- biết đi – bé biết học.


Câu 2

Hãy vẽ bốn bạn nhỏ trong nhóm, sau đó:  Đánh dấu x dưới hình vẽ bạn cao nhất. Đánh dấu * dưới hình vẽ bạn gầy nhất

Gợi ý: Các em vẽ bốn bạn trong nhóm của mình. Bạn của em có mấy bạn nam và mấy bạn nữ. Bạn nam, nữ tóc như thế nào? Thân hình của bạn gầy, hay béo, trang phục của bạn hôm nay mặc thế nào?  Các em quan sát các bạn và vẽ ra giấy.

 Em quan sát các bạn mà em vẽ và đánh dấu vào bạn cao nhất so với các bạn khác, và bạn gầy nhất. Bạn gầy nhất thì người bạn nhỏ hơn.

Trả lời:                                           Hình ảnh minh họa

 


Kiến thức cần nhớ

Xem tại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 3: Nhận biết các vật xung quanh trang 5
Bài 4: Bảo vệ mắt và tai trang 6
Bài 5: Vệ sinh thân thể trang 7
Bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng trang 8
Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9
Bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11
Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13