Bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11

Giải câu 1 bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1:Đánh dấu x vào ô trống ứng với hình vẽ thức ăn mà bạn đã được ăn


Câu 1

Đánh dấu x vào ô trống ứng với hình vẽ thức ăn mà bạn đã được ăn.


Gợi ý: Em quan sát các hình vẽ bên trong thức ăn. Em đã được ăn những thức ăn nào như là cơm, tôm, cá, rau, chuối, sữa….. Hãy đánh dấu vào những thức ăn đó.

Trả lời:


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13