Bài 3: Nhận biết các vật xung quanh trang 5

Giải câu 1 bài 3: Nhận biết các vật xung quanh trang 5 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Nối hình vẽ ở cột 1 với hình vẽ ở cột 2 cho phù hợp.


câu 1

Nối hình vẽ ở cột 1 với hình vẽ ở cột 2 sao cho phù hợp.

Gợi ý: Em hãy quan sát các hoạt động bên cột số 1 và xem các hoạt động đó em dùng giác quan gì: Chúng ta giác quan gì để ngửi mùi thơm bông hoa? Dùng giác quan gì để nghe tin tức tivi? ….

Trả lời:


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây. 

Bài giải tiếp theo
Bài 4: Bảo vệ mắt và tai trang 6
Bài 5: Vệ sinh thân thể trang 7
Bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng trang 8
Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9
Bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11
Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13