Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9

Giải câu 1,2,3 bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9,10 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Khoanh vào chữ cái dưới hình trả lời cho câu hỏi. Đồ dùng nào không cần cho việc đánh răng


Câu 1

Khoanh vào chữ cái dưới hình trả lời cho câu hỏi. Đồ dùng nào không cần cho việc đánh răng.

Gợi ý: Em hãy quan sát bức tranh và khoanh vào vật không dùng cho việc đánh răng. Hàng ngày, em đánh răng với những vật dụng nào trong hình trên.

Trả lời: Trong hình trên, vật được dùng cho việc đánh răng là kem đánh răng, cốc nước, bàn chải. Vậy em khoanh đáp án A là chiếc khăn mặt không dùng cho việc đánh răng.


Câu 2

Hoạt động quan sát và trả lời: Hãy viết số thứ tự (1,2,3,4,5,6) vào mỗi hình cho phù hợp với 6 bước cần thực hiện khi đánh răng:

Trả lời:


Câu 3

Hoạt động quan sát và trả lời: Hãy viết ố thứ tự ( 1,2,3,4,5,6) vào mỗi hình cho phù hợp với 6 bước cần thực hiện khi rửa mặt.

Gợi ý: Em hãy quan sát các bức tranh để chỉ các bước thực hiên rửa mặt.


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11
Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13