Bài 4: Bảo vệ mắt và tai trang 6

Giải câu 1 bài 4: Bảo vệ mắt và tai trang 6 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết chữ đ vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện việc làm đúng.


Câu 1

Viết chữ đ vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện việc làm đúng.


Gợi ý: Em quan sát bức tranh và trả lời những việc làm nào nên làm để bảo vệ mắt và tai . Hàng ngày, khi em đọc sách thì cần giữ khoảng cách mắt không? Em có nên xem tivi sát mắt quá không? Có nên để ánh sáng tiếp xúc với mắt không?

Trả lời: Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 5: Vệ sinh thân thể trang 7
Bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng trang 8
Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9
Bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11
Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13