Bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng trang 8

Giải câu 1 bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng trang 8 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết chữ đ vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện việc làm đúng.


Câu 1

Viết chữ đ vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện việc làm đúng.


Gợi ý: Em quan sát bức tranh và trả lời những việc làm nào nên làm để chăm sóc và bảo vệ răng. Hàng ngày, bạn cần đánh răng miệng không? Bạn có nên dùng răng để tách những vật cứng không? Buổi tối có nên ăn kẹo không nhỉ?

Trả lời:Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây.

Bài giải tiếp theo
Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9
Bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11
Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13