Bài 5: Vệ sinh thân thể trang 7

Giải câu 1 bài 5: Vệ sinh thân thể trang 7 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết chữ đ vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện việc làm hợp vệ sinh.


Câu 1

Viết chữ đ vào ô trống  dưới hình vẽ thể hiện việc làm hợp vệ sinh.


Gợi ý: Quan sát các bức tranh em thấy được các việc nên làm vệ sinh thân thể sạch sẽ. Chúng ta có nên đi chân không đi học không? Chúng ta có được tắm ở chỗ nước bẩn không? Hàng ngày, chúng ta có tắm rửa sạch sẽ không nhỉ?

Trả lời:


Kiến thức cần nhớ

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng trang 8
Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9
Bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11
Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13