Bài 10: Hoạt động của cơ


Lý thuyết bài hoạt động của cơ

I. Công cơ Khi cơ co tạo một lực tác động vào vật, làm vật di chuyển, tức là sinh ra một công.


Bài 1 trang 36 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 36 SGK Sinh học 8. Công của cơ là gì? Công của cơ được sử dụng vào mục đích nào?


Hãy chọn từ thích hợp trong khung và điền vào chỗ trống trong các câu sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 34 SGK Sinh học 8.


Làm thí nghiệm như hình 10. Khi khối lượng quả cân thay đổi, nhận thấy biên độ co cơ ngón tay cũng thay đổi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 34 SGK Sinh học 8.


Khi bị mỏi cơ cần làm gì để cơ hết mỏi? Trong lao động cần có những biện pháp gì để cho cơ lâu mỏi và có năng suất lao động cao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 35 SGK Sinh học 8.


Khả năng co cơ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Những hoạt động nào được coi là sự luyện tập cơ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 35 SGK Sinh học 8.


Bài 2 trang 36 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 36 SGK Sinh học 8. Hãy giải thích nguyên nhân của sự mỏi cơ


Bài 3 trang 36 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 36 SGK Sinh học 8. Nêu những biện pháp để tăng cường khả năng làm việc của các biện pháp chống mỏi cơ.


Bài 4 trang 36 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 36 SGK Sinh học 8. Hằng ngày lập thể dục buổi sáng đều đặn và dành 30 phút buổi chiều để tham gia thể thao.


Bài học tiếp theo

Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động
Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Sinh học 8

Bài học bổ sung