Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương


Báo cáo thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

Cách sơ cứu và băng bó khi gặp người bị gãy xương cẳng tay...


Bài học tiếp theo

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Sinh học 8

Bài học bổ sung