Bài 7: Bộ xương


Các phần chính của bộ xương

Bộ xương người chia làm ba phần là xương đầu, xương thân và xương chi (xương tay, xương chân).


Phân biệt các loại xương

Căn cứ vào hình dạng và cấu tạo, người ta phân biệt ba loại xương


Các khớp xương

Nơi tiếp giáp giữa các đầu xương gọi là khớp xương.


Bài 1 trang 27 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 27 SGK Sinh học 8. Bộ xương người gồm mấy phần ? Mỗi phần gồm những xương nào ?


Bộ xương có chức năng gì? Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa xương tay và xương chân.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 25 SGK Sinh học 8.


Quan sát hình 7-4, trả lời câu hỏi: Dựa vào cấu tạo khớp dầu gối hãy mô tả một khớp động.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 25 SGK Sinh học 8.


Bài 2 trang 27 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 27 SGK Sinh học 8. Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của con người ?


Bài 3 trang 27 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 27 SGK Sinh học 8. Nêu rõ vai trò của từng loại khớp.


Bài học tiếp theo

Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương
Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ
Bài 10: Hoạt động của cơ
Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động
Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Sinh học 8

Bài học bổ sung