Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ


Lý thuyết bài cấu tạo và tính chất của cơ

I - Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ Bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó gồm rất nhiều sợi cơ (tế bào cơ), bọc trong màng liên kết.


Bài 1 trang 33 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 33 SGK Sinh học 8. Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ ?


Ngồi trên ghế để thõng chân xuống, lấy búa y tế (búa cao su) gõ nhẹ vào gân xương bánh chè thấy có hiện tượng gì xảy ra?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 33 SGK Sinh học 8.


Quan sát hình 9 -4, em hãy cho biết sự co cơ có tác dụng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 33 SGK Sinh học 8.


Bài 2 trang 33 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 33 SGK Sinh học 8. Khi các em đi hoặc đứng, hãy để ý tìm hiểu xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co. Giải thích hiện tượng đó


Bài 3 trang 33 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 33 SGK Sinh học 8. Có Khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa ? Vì sao ?


Bài học tiếp theo

Bài 10: Hoạt động của cơ
Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động
Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Sinh học 8

Bài học bổ sung