Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động


Lý thuyết tiến hóa của hệ vận động, vệ sinh hệ vận động

I. Sự tiến hóa của bộ xương người so với bộ xương thú (hình 11-1-3)


Bài 1 trang 39 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 39 SGK Sinh học 8. Phân tích những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng 2 chân


Quan sát hình vẽ hoặc mô hình xương người và bộ xương thú, làm bài tập ở bảng 11. Bảng 11. Sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 37 SGK Sinh học 8.


Để xương và cơ phát triển cân đối chúng ta cần làm gì? Để chống cong vẹo cột sống, trong lao động và học tập phải chú ý những điểm gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Sinh học 8.


Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 39 SGK Sinh học 8. Trình bày những đặc điểm tiến hóa của hệ cơ ở người


Bài 3 trang 39 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 39 SGK Sinh học 8. Chúng ta cần làm gì để cơ thể phát triển cân đối và khỏe mạnh


Bài học tiếp theo

Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Sinh học 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Sinh học 8

Bài học bổ sung