Tiếng Anh

Lời giải chi tiết tất cả bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 như là cuốn để học tốt tất cả các unit gồm phần đọc (reading), phần viết (writting), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp

Unit 1: A Day In The Life Of..- Một ngày trong cuộc sống của...


Unit 2: School Talks - Những buổi nói chuyện ở trường


Unit 3: People's Background - Lý lịch


Unit 4: Special Education - Giáo dục đặc biệt


Unit 5:Technology And You - Công nghệ và bạn


Unit 6: An Excursion - Một chuyến du ngoạn


Unit 7: The Mass Media - Phương tiện truyền thông đại chúng


Unit 8: The Story Of My Village - Chuyện làng tôi


Unit 9: Undersea World - Thế giới dưới nước


Unit 10: Conservation - Bảo tồn


Unit 11: National Parks - Công viên quốc gia


Unit 12: Music - Âm nhạc


Unit 13: Films And Cinema - Phim ảnh và rạp chiếu phim


Unit 14: The World Cup


Unit 15: Cities - Các thành phố


Unit 16: Historical Places - Những địa danh lịch sử