SBT Hóa học

Giải sách bài tập hóa học 9 , giải tất cả câu hỏi từ bài tập, lý thuyết, công thức các chương, bài chi tiết với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ


Chương 2: Kim loại


Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


Chương 5: Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime