Bài 10. Một số muối quan trọng


Lý thuyết Một số muối quan trọng

Natri clorua có trong nước biển...


Bài 1 trang 36 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 trang 36 SGK Hóa học 9. Có những muối sau:...


Bài 2 trang 36 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 trang 36 SGK Hóa học 9. Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có...


Bài 3 trang 36 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 trang 36 SGK Hóa học 9. Viết phương trình điện phân dung dịch muối ăn (có màng ngăn)


Bài 4 trang 36 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 trang 36 SGK Hóa học 9. Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt 2 muối ...


Bài 5 trang 36 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 trang 36 SGK Hóa học 9. Trong phòng thí nghiệm có thể dùng những muối...


Bài học tiếp theo

Bài 11. Phân bón hóa học
Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ
Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ
Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hóa học 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hóa học 9

Bài học bổ sung