Tải Tin học 10

Tin học 10

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương I Một số khái niệm cơ bản của tin học
    Bài 1 Tin học là một ngành khoa học
    Bài 2 Thông tin và dữ liệu
    Bài 3 Giới thiệu về máy tính
    Bài 4 Bài toán và thuật toán
    Bài 5 Ngôn ngữ lập trình
    Bài 6 Giải bài toán trên máy tính
    Bài 7 Phần mềm máy tính
    Bài 8 Những ứng dụng của tin học
    Bài 9 Tin học và xã hội
Chương II Hệ điều hành
    Bài 10 Khái niệm hệ điều điều hành
    Bài 11 Tệp và quản lí tệp
    Bài 12 Giao tiếp với hệ điều hành
    Bài 13 Một số hệ điều hành thông dụng
Chương III Soạn thảo văn bản
    Bài 14 Soạn thảo văn bản
    Bài 15 Làm quen với Microsoft Word
    Bài 16 Định dạng văn bản
    Bài 17 Một số chức năng khác
    Bài 18 Các công cụ trợ giúp soạn thảo
    Bài 19 Tạo và làm việc với bảng
Chương IV Mạng máy tính và Internet
    Bài 20 Mạng máy tính
    Bài 21 Mạng thông tin toàn cầu Internet
    Bài 22 Một số dịch vụ cơ bản của Internet

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
168 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
Hồ Sĩ Đàm
Tác giả
Hồ Cẩm Hà, Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Xuân My, Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Ánh Tuyết

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 10