Tải Ngữ văn 10 - Tập hai - Nâng cao

Ngữ văn 10 - Tập hai - Nâng cao

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Tuần 19
    - Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
    Đọc thêm: Nhà nho vui cảnh nghèo (Trích Hàn nho phong vị phú - Nguyễn Công Trứ)
    Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
Tuần 20
    Thư dụ Vương Thông lần nữa (Trích Quân trung từ mện tập - Nguyễn Trãi)
    Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
    Bài viết số 5 (Văn thuyết minh)
Tuần 21
    Đại cáo bình ngô (Nguyễn Trãi)
    Nguyễn Trãi
    Đọc thêm
    Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Tiếp theo)
Tuần 22
    Tựa "Trích diễm thi tập" (Hoàng Đức Lương)
    Thái phó Tô Hiến Thành (Trích Đại Việt sử lược)
    Luyện tập vận dụng các hình thức kết cấu văn bản thuyết minh
Tuần 23
    Thái sư Trần Thủ Độ (Trích Đại Việt sử kí toàn thư - Ngô Sĩ Liên)
    Đọc thêm :
    Luyện tập đọc - hiểu văn bản văn học
    Trả bài viết số 5
Tuần 24
    Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)
    Luyện tập về liên kết trong văn bản
    Tóm tắt văn bản thuyết minh
    Bài viết số 6 (Văn thuyết minh - Bài làm ở nhà)
Tuần 25
    Hồi trống Cổ Thành (Trích Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung)
    Luyện tập về liên kết trong văn bản (Tiếp theo)
    Luận điểm trong bài văn nghị luận
Tuần 26
    Đọc thêm
    Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích bản diễn Nôm Chinh phụ ngâm - Đoàn Thị Điểm)
    Đề văn nghị luận
Tuần 27
    Nỗi sầu oán của người cung nữ (Trích cung oán ngâm - Nguyễn Gia Thiều)
    Kiểm tra văn học
    Trả bài viết số 6
Tuần 28
    Truyện Kiều của Nguyễn Du
    Luyện tập về từ Hán Việt
    Bài viết số 7 (Văn nghị luận)
Tuần 29
    Trao duyên (Trích truyện kiều - Nguyễn Du)
    Nỗi thương mình (Trích Truyện kiều - Nguyễn Du)
    Đọc thêm : Thề nguyền (Trích truyện kiều - Nguyễn Du)
    Thực hành thao tác chứng minh, giải thích, qui nạp, diễn dịch
Tuần 30
    Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều - nguyễn Du)
    Nguyễn Du
    Đọc thêm : Ngọc Hoa đối mặt với bạo chúa (Trích Phạm tải - Ngọc Hoa)
    Thực hành viết các đoạn văn chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch
    Trình bày một vấn đề
Tuần 31
    Đọc - hiểu văn học trung đại Việt nam
    Khái quát lịch sử Tiếng Việt
    Luyện tập trình bày bột vấn đề
Tuần 32
    Trả bài kiểm tra Văn học
    Khái quát lịch sử Tiếng Việt (Tiếp theo)
    Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt
    Trả bài viết số 7
Tuần 33
    Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại
    Văn bản quảng cáo
    Ôn tập về làm văn
Tuần 34
    Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt (Tiếp theo)
    Ôn tập về Tiếng Việt
    Bài viết số 8 (Kiểm tra tổng hợp cuối năm)
Tuần 35
    Tổng kết phương pháp đọc - hiểu văn bản văn học
    Viết văn bản quảng cáo
    Trả bài viết số 8

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
217 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 10