Tải Ngữ văn 10 - Tập hai

Ngữ văn 10 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Tuần 19
    Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng gia phú)
    Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)
    Viết bài làm văn số 4 : Văn thuyết minh (Bài làm ở nhà)
Tuần 20
    Đại cáo bình Ngô (tiếp theo)
    Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn thuyết minh
Tuần 21
    Tựa "Trích diễm thi tập"
    Đọc thêm : Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu "Đại Bảo thứ ba")
    Khái quát lịch sử tiếng Việt
Tuần 22
    HƯng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư)
    Trả bài làm văn số 4
Tuần 23
    Đọc thêm : Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư)
    Phương pháp thuyết minh
    Viết bài làm văn số 5 : Văn thuyết minh
Tuần 24
    Chuyện chức tán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục - trích Truyền kì mạn lục)
    Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
Tuần 25
    Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
    Tóm tắt văn bản thuyết minh
Tuần 26
    Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa)
    Đọc thêm : Tào tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 - Tam quốc diễn nghĩa)
    Trả bài làm văn số 5
    Viết bài làm văn số 6 : Thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà)
Tuần 27
    Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( trích Chinh phụ ngâm)
    Lập dàn ý bài văn nghị luận
Tuần 28
    Truyện Kiều
    Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Tuần 29
    Truyện Kiều (tiếp theo - Trao duyên)
    Truyện Kiều (tiếp theo - Nỗi thương mình)
    Lập luận trong văn nghị luận
Tuần 30
    Truyện Kiều (tiếp theo - Trí khí anh hùng)
    Truyện Kiều (tiếp theo - Đọc thêm : Thề nguyền)
    Trả bài làm văn số 6
Tuần 31
    Thực hiên các phép tu từ : phép điệp và phép nối
    Văn bản văn học
Tuần 32
    Nội dung và hình thức của văn bản văn học
    Các thao tác nghị luận
    Viết bài làm văn số 7 : Văn nghị luận (Bài làm ở nhà)
Tuần 33
    Ôn tập phần Tiếng Việt
    Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
    Viết quảng cáo

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
161 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng chủ biên
Phan Trọng Luận
Chủ biên phần văn
Lã Nhâm Thìn
Chủ biên phần Tiếng Việt
Bùi Minh Toán
Chủ biên phần Làm văn
Lê A
Tác giả
Nguyễn Thái Hòa, Đỗ Minh Hồi, Nguyễn Xuân Nam, Vũ Dương Quỹ, Đặng Đúc Siêu, Trần Nho Thìn, Lương Dương Thứ, Đoàn Thị Thu Vân

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 10