Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 5 - Tiết 15

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 5

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 5 - Tiết 15 bao gồm nội dung giảng dạy toàn bộ bài học được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Bài 15: ĐỌC NHỮNG TRUYỆN VIẾT VỀ NHỮNG PHỤ NỮ TÀI ĐỨC VẸN TOÀN TRONG XÃ HỘI

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Chọn đúng truyện và đọc truyện theo chủ đề những phụ nữ tài đức vẹn toàn trong xã hội.

2. Kĩ năng: Đọc tốt câu chuyện, hiểu được tầm quan trọng của phụ nữ trong xã hội.

3. Thái độ: * Giáo dục các em biết trân trọng những đóng góp của phụ nữ.

* Có thói quen và thích đọc sách.

II. CHUẨN BỊ:

·Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:

* Xếp bàn theo nhóm học sinh.

* Danh mục sách theo chủ đề:

* Truyện về phụ nữ tài đức trong xã hội.

* Một tờ báo phụ nữ có mẫu truyện trên.

·Học sinh:

* Báo phụ nữ có mẫu truyện trên, nếu có.

* Sổ tay đọc sách.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I- TRƯỚC KHI ĐỌC

1. Khởi động: Trò chơi ai nhanh hơn.

- Hướng dẫn hình thức trò chơi.

+ Tìm và chi tên những người phụ nữ có tài, có những đóng góp to lớn cho xã hội trong lịc sử, trong công cuộc xây dựng đất nước và trong cuộc sống hiện nay… mà em biết.

- Chọn một vài nhân vật em ghi đúng hỏi vì sao nhóm em chọn người đó?

2. Giới thiệu bài: Đọc truyện những phụ nữ tài đức vẹn toàn trong xã hội.

- Giới thiệu danh mục sách:

* Truyện về phụ nữ tài, đức trong xã hội.

* Tờ báo phụ nữ.

II- TRONG KHI ĐỌC

Hoạt động 1: Chọn sách chủ đề phụ nữ tài đức trong xã hội.

Mục tiêu: Biết chọn đúng sách theo chủ đề, biết giới thiệu.

- Hướng dẫn các em chon sách và giối thiệu giới thiệu sách:

* Tên sách truyện - Tác giả.

* Nhà xuất bản.

Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện

Mục tiêu: Đọc hết một câu chuyện ngắn ghi lại các thông tin giới thiệu cùng bạn .

- Nêu yêu cầu đọc truyện cùng hoàn thành ở phiếu đọc truyện sau:

+ Câu chuyện tên gì? Tác giả là ai?

+ Nhân vật chính là ai?

+ Chi tiết nào về nhân vật khiến em thích, cảm động, quan tâm nhất, vì sao?

+ Qua câu chuyện em học được gì?

III- SAU KHI ĐỌC

Hoạt động 1: Báo cáo kết quả

Mục tiêu: Báo cáo kết quả trước lớp lưu loát, logic.

- Trình bày theo cách thi đấu:

- Đại diện nhóm. Bốc thăm trả lời câu hỏi của giáo viên, nhóm nào trả lời đúng sẽ được ghi điểm.

a/ GV kẻ bảng chấm điểm

Hoạt động 1: Chọn sách chủ đề phụ nữ tài đức trong xã hội.

Mục tiêu: Biết chọn đúng sách theo chủ đề, biết giới thiệu.

- Hướng dẫn các em chon sách và giối thiệu giới thiệu sách:

* Tên sách truyện - Tác giả.

* Nhà xuất bản.

Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện

Mục tiêu: Đọc hết một câu chuyện ngắn ghi lại các thông tin giới thiệu cùng bạn.

- Nêu yêu cầu đọc truyện cùng hoàn thành ở phiếu đọc truyện sau:

+ Câu chuyện tên gì? Tác giả là ai?

+ Nhân vật chính là ai?

+ Chi tiết nào về nhân vật khiến em thích, cảm động, quan tâm nhất, vì sao?

+ Qua câu chuyện em học được gì?

III- SAU KHI ĐỌC

Hoạt động 1: Báo cáo kết quả

Mục tiêu: Báo cáo kết quả trước lớp lưu lóat , logic.

- Trình bày theo cách thi đấu:

- Đại diện nhóm. Bốc thăm trả lời câu hỏi của giáo viên, nhóm nào trả lời đúng sẽ được ghi điểm.

a/ GV kẻ bảng chấm điểm

Câu hỏi bốc thăm:

+ Câu chuyện tên gì? Tác giả là ai?

+ Nhân vật chính là ai?

+ Chi tiết nào về nhân vật khiến em thích, cảm động, quan tâm nhất, vì sao?

+ Qua câu chuyện em học được gì

- Nhận xét chung

Họat động 2. Tổng kết

- Qua tiết đọc này các em học được những tấm gương những phụ nữ nào?

- Giáo dục các em kính yêu và tôn trọng những thành quả của phụ nữ.

- Nhắc các em về tìm sách hoặc báo có câu chuyện chủ đề trên đọc

* HĐ nhóm

- Nhóm thảo luận tìm ra những phụ nữ có tài trong xã hội

- Trình bày vào bảng nhóm trước lớp.

- Các em nêu.

* HĐ nhóm

- Tiến hành đến giá chọn sách 1 quyển /nhóm

- Giới thiệu trước lớp.

+ Tên sách truyện – Thuộc chủ đề nào

+ Tên tác giả – nhà xuất bản

- Vài nhóm nêu nội dung phiếu học tập

- Đọc nối tiếp hoàn thành câu chuyện ngắn

- Thảo luẫn nhóm.

- Ghi kết quả thảo luận vào phiếu đọc truyện.

* Trò chơi thi đấu:

- Đại diện nhóm bốc thăm trả lời

- Nhận xét nội dung giới thiệu của bạn, tham gia đánh giá điểm

- Các em nêu

Giáo án lớp 5 môn Tiết đọc thư viện - Tiết 15: Đọc những truyện viết về những phụ nữ tài đức vẹn toàn trong xã hội với nội dung chi tiết cho toàn bộ bài học được TimDapAnbiên soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 5 trên lớp.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Giáo án mới nhất