Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 5 cả năm

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 5

Giáo án Tiết đọc thư viện lớp 5 cả năm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài học chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Sau đây mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết toàn bộ nội dung giáo án trong chương trình học 35 tuần.

Tiết đọc thư viện

Bài 1: ĐỌC TRUYỆN VỀ NHỮNG ANH HÙNG, DANH NHÂN VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH CỦA VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Giúp các em chọn được sách theo chủ đề, đọc và cảm nhận nội dung câu chuyện về các anh hùng, danh nhân và danh lam thắng của cảnh Việt Nam.

2. Kĩ năng: Chọn đúng sách theo chủ đề, đọc tốt và cảm nhận được những tấm gương anh hùng trong chiến đấu / lao động là những giá trị cuộc sống. Khám phá được sự giàu đẹp của quê hương trên mọi miền đất nước.

3. Thái độ: * Biết tự hào về những tấm gương anh hùng – yêu quê hương.

* Có thói quen đọc sách theo chủ đề trên và vận dụng kiến thức đã đọc vào thực hành các bài tập trong lớp.

II. CHUẨN BỊ:

·Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:

* Xếp bàn theo nhóm học sinh

* Danh mục sách theo chủ đề: + Về các anh hùng, danh nhân Việt.

+ Về danh lam thắng cảnh Việt Nam.

·Học sinh: + Nắm được nội qui sinh hoạt ở thư viện.

+ Sổ tay đọc sách.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I- TRƯỚC KHI ĐỌC ( 5’)

1. Khởi động:

- Hướng dẫn hình thức khởi động.

2. Tìm hiểu về qui định ở thư viện:

-Yêu cầu các em nhớ nhắc về nội qui ơ thư viện.

-Giới thiệu danh mục sách đến các em

3. Giới thiệu bài: Đọc truyện về những anh hùng, danh nhân và danh lam thắng cảnh của Việt Nam

II- TRONG KHI ĐỌC ( 15’)

Hoạt động 1: Chọn sách theo chủ đề

Mục tiêu: Biết chọn đúng sách theo trình độ, theo chủ đề.

- Yêu cầu học sinh mở quả táo của nhóm và nêu yêu cầu trước lớp.

- Yêu cầu các em chọn sách

- Hướng dẫn các em giới thiệu sách.

Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện

Mục tiêu: Đọc hết một câu chuyện ngắn – ghi lại đúng tác giả, nội dung câu chuyện.

- Nêu yêu cầu đọc truyện cùng những nhiệm vụ sau:

+ Đọc hết câu chuyện ngắn

+ Ghi lại tên truyện, tác giả, nhân vật chính, nội dung về sự kiện mà các em nghĩ là quan trọng của câu chuyện vào sổ tay, hoặc trên sơ đồ mạng.

III- SAU KHI ĐỌC ( 10’)

Hoạt động 1: Báo cáo nội dung

Mục tiêu: Biết trao đổi những cảm nhận sau khi đọc truyên trong nhóm, trước lớp.

- Giới thiệu trong nhóm

- Giới thiệu trước lớp

- Hướng dẫn các em giới thiệu những ghi về câu chuyện của mình với các bạn:

* Giới thiệu trong nhóm

* Chọn một vài bạn ở các nhóm giới thiệu trước lớp (khuyến khích nhóm sử dụng sơ đồ mạng)

- Hướng dẫn nhận xét

- Nhận xét chung

Họat động 2: Tổng kết

- Qua tiết đọc này các em học được những gì?

- Giáo dục các em lòng dũng cảm - tình yêu quê hương đất nước.

- Nhắc các em tìm mượn những câu chuyện được bạn giới thiệu đọc ghi vào sổ.

- HS: Đi theo vòng tròn hát nhận quả táo, hát xong về đúng quả táo lớn có cùng màu sắc trên bàn hình thành nhóm.

- (1-2 HS) Nhắc lại nội qui sinh hoạt ở thư viện.

- Mở quả táo đọc nhiệm vụ của nhóm lên trước lớp.

* Nhóm 1,3: Chọn sách về các anh hùng nước Việt.

* Nhóm 2,5: Chọn sách về các danh nhân nước Việt

* Nhóm 4,6: Chọn sách về các danh lam thắng cảnh của Việt Nam.

- Tiến hành đến giá chọn sách (cá nhân )

- Giới thiệu sách đã chọn trong nhóm thư kí ghi lại – Giới thiệu trước lớp.

- Tiến hành đọc truyện

- Ghi những cảm nhận vào sổ tay. Hoặc sử dụng sơ đồ mạng đối với nhóm đọc cùng một truyện.

* Tên truyện – tác giả

* Nhân vật chính

* Nội dung quan tam trong câu chuyện

* Đại diện nhóm trình bày trong nhóm

- Nhận xét nội dung giới thiệu của bạn

* Đại diện nhóm trình bày trước lớp

- Nhận xét nội dung giới thiệu của bạn

- (1-3 HS) nêu

Bài 2: MỞ RỘNG VỀ VỐN TỪ

ĐỒNG NGHĨA - TRÁI NGHĨA, HỌC CÁCH TRA CỨU TỪ ĐIỂN

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giúp các em mở rộng vốn từ ngữ về từ đồng nghĩa – trái nghĩa.

- Được làm quen với cách tra từ điễn ngôn ngữ. Giúp các em thành thạo trong việc sử dụng các loại từ điển, hiểu rõ cách trình bày sắp xếp trong từ điển.

2. Kĩ năng: Nhận biết thêm được nhiều từ đồng nghĩa – trái nghĩa. Biết cách tra từ điễn để hiểu rõ nghĩa các từ.

3. Thái độ:* Ham thích tìm hiểu

* Có thói quen đọc sách và tra từï điễn .

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:

* Xếp bàn theo nhóm học sinh

* Danh mục sách từ điễn.

* Bảng nhóm

- Học sinh: Xem lại các bài luyện từ & câu. Giấy bút…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I- TRƯỚC KHI ĐỌC (5’)

1. Khởi động: Hát bài reo vang bình minh

- Chọn bài hát có từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa để vào bài

- Hướng dẫn trao đổi qua bài hát

* Trong bài hát những từ nào trái nghĩa

* Từ “bình minh “trái nghĩa với từ nào ?

2. Giới thiệu bài: Để biết nhiều hơn về từ & nghĩa của nhiều từ thuộc nhóm từ trên ta cùng tìm hiểu qua bài: Từ đồng nghĩa – trái nghĩa. Học cách tra từ điễn.

II- TRONG KHI ĐỌC (18’)

Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ về đồng nghĩa – trái nghĩa

Mục tiêu:Nhớ được nhiều từ đồng nghĩa – từ trái nghĩa .

- Giới thiệu trò chơi” Ai nhanh hơn “

- Nhớ & ghi lại từ đồng nghĩa & trái nghĩa theo thời gian qui định

- Hướng dẫn nhận xét

- Nhận xét chung

Hoạt động 2: Tra từ điển

Mục tiêu: Biết cách tra từ điễn & nêu được nghĩa của từ.

- Phát cho mỗi nhóm nhận 1 quyển từ điễn

- Định hướng giúp hiểu cách trính bày trong quyễn từ điễn:

* Các âm làm từ khóa

* Thứ tự các âm làm từ khóa

* Xét về nghĩa

- Hướng dẫn mẫu: Chọn 1 từ đến từng nhóm giúp các em tra cứu (chú ý ghi lại tên từ điễn & trang tra cứu được)

- Nêu yêu cầu thực hành: Chọn những từ vừa nêu ở hoạt động 1 chưa rõ nghĩa để tra nghĩa theo thời gian qui định.

- Hết thời gian cho trình bày

- Nếu có từ có nghi ngờ cho nhóm khác tra lại kiểm tra

- Cho các em ghi vào sổ tay các từ mới chưa hiểu nghĩa

III. SAU KHI ĐỌC (7’)

1- Trò chơi

- Yêu cầu nhớ lại nêu về các từ đồng nghĩa – trái nghĩa vừa nhận ra

- Yêu cầu thực hành tra nhanh một số từ như: Tự do, nô lệ…….vv

- Đặt câu theo những từ đã được nêu lên

2- Dặn dò:

- Thực hành tìm nhiều từ đồng nghĩa – trái nghĩa để học tốt tiết luyện từ & câu tới

- Tra cứu từ điển các từ tìm được.

* Cả lớp hát, vỗ tay

- Các em nêu: ca đồng nghĩa hát, . . .

Bình minh trái nghĩa . . .

* Nhóm 1, 3, 5: Thảo luận về từ đồng nghĩa

* Nhóm 2, 4, 6: Thảo luận về từ trái nghĩa

- Các nhóm thảo luận

- Ghi kết quả thảo luận vào bảng nhóm

-Trình bày kết quả thảo luận trước lớp

- Các nhóm cùng nhận xét

*Hoạt động 2: Tra từ điễn

* Thảo luận nhóm: (cử thư kí ghi chép kết quả vào bảng nhóm)

- Các âm được in đậm ghi ở bìa hoặc giữa cho biết tất cả các từ có âm đầu trùng xếp phía dưới

- Theo thứ tự bảng chữ cái Tiếng Việt

- Nghĩa đặt sau dấu hai chấm của từ

- Tiến hành tra cứu ghi kết nghĩa của từ vào phiếu học tập

- Trình bày kết quả tra cứu của nhóm trước lớp

- Các em nêu lại

- Thảo luận nhóm tra nhanh từ giáo viên yêu cầu. Đặt câu.

- Trình bày, nhận xét lẫn nhau

Bài 3: ĐỌC NHỮNG CÂU CHUYỆN

VIẾT VỀ THỜI CHIẾN TRANH, CA NGỢI HÒA BÌNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Chọn đúng truyện và đọc truyện theo chủ đề chiến tranh, ca ngợi hòa bình. Thấy được chiến tranh đã gây đã gây ra những tổn thất, đau thương cho con người. Hòa bình mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân loại.

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng đọc hiểu truyện dài, truyện ngắn, truyện thơ, thơ

- Nâng cao khả năng rung cảm trước giá trị nhân văn của một tác phẩm.

3. Thái độ:

- Các em có thái độ căm ghét chiến tranh và biết yêu chuộng hòa bình. Giáo dục cho các em biết cả thế giới mỗi ngày đều tranh đấu cho cuộc sống hịa bình trên toàn thế giới.

- Có thói quen và thích đọc sách.

II. CHUẨN BỊ:

·Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:

* Xếp bàn theo nhóm học sinh, 1 tranh quả táo có ghi nhiệm vụ.

* Danh mục sách theo chủ đề: Về chủ đề chiến tranh, ca ngợi hòa bình

Học sinh: Sổ tay đọc sách.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

I- TRƯỚC KHI ĐỌC (8’)

1- Khởi động

- Kể câu chuyện 10 cơ gái trên ngã ba Đồng Lộc.

+ Chiến tranh đđã gây cho nhân loại những đau thương nào?

+ Từ trái nghĩa với chiến tranh là gì? Giải nghĩa?

- Cùng hát bài “Em yêu Hòa bình nhé!”

+ Trong bài hát hòa bình đã mang lại cho con người những gì nào? Em có thích hòa bình không?

2- Giới thiệu bài:

- Đọc truyện viết về thời chiến tranh, ca ngợi hòa bình.

- Giới thiệu các danh mục sách

II- TRONG KHI ĐỌC (15’)

1- Hoạt động 1: Chọn sách theo chủ đề

Mục tiêu: Biết chọn đúng sách theo trình độ, theo chủ đề.

- Yêu cầu học sinh mở quả táo của nhóm và nêu yêu cầu trước lớp.

- Yêu cầu các em chọn sách

- Hướng dẫn các em giới thiệu sách.

2- Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện

Mục tiêu: Đọc hết một câu chuyện ngắn thực hiện tốt các yêu cầu phiếu học tập.

- Nêu yêu cầu đọc truyện cùng hoàn thành ở phiếu đọc truyện sau:

+ Câu chuyện tên gì? tác giả là ai?

+ Có những nhân vật nào? Nhân vật chính là ai?

+ Câu có những tình tiết nào làm em cảm xúc nhất/ thích nhất? Vì sao?

+ Câu chuyện làm em yêu/ ghét điều gì?

III. SAU KHI ĐỌC (8- 10’)

1- Họat động 1: Chia sẽ cảm nhận

Mục tiêu: HS trình bày phần ghi chép liền mạch, bày tỏ được cảm xúc của mình

- Hướng dẫn các em giới thiệu những ghi về câu chuyện của mình với các bạn:

- Hướng dẫn nhận xét

- Nhận xét chung

Kết luận: Qua những câu chuyện các em vừa giới thiệu cho ta hiểu được chiến tranh đã thiệt hại cho con người rất nhiều như : sinh mạng, tài sản, phá hoại thiên nhiên, . . . Hòa bình đã cho nhân loại đượïc ấm no, hạnh phúc . . .

2- Tổng kết - Dặn dò

- Qua tiết đọc này các em học được những gì?

- Giáo dục cho các em biết bất kỳ một số phận con người nào đi qua cuộc chiến tranh đều bị đánh đổi và bị đánh cắp bởi nhiều mất mát đau khổ mà cĩ khi cả đời vẫn chưa bù đắp được như những nạn nhân chiến tranh, nạn loạn ly,…

- Giáo dục cho các em biết cả thế giới mỗi ngày đều tranh đấu cho cuộc sống hịa bình trên tồn thế giới.

- Giáo dục các em biết căm ghét chiến tranh và yêu chuộng hòa bình

- Nhắc các em tìm những câu chuyện được bạn giới thiệu đọc ghi vào sổ.

* HS ngồi gần thầy giáo theo hình vòng cung- nghe

- (1- 2 HS) trả lời

* Cả lớp hát bài “Em yêu hòa bình” vừa hát vừa đi vòng tròn, chọn quả táo – Chia nhóm

- Mở quả táo đọc nhiệm vụ của nhóm lên trước lớp.

* Nhóm 1,3: Chọn sách viết về thời chiến tranh

* Nhóm 2,4: Chọn sách viết về chủ đề ca ngợi hòa bình

- Tiến hành đến giá chọn sách (mỗi nhóm 1 quyển)

- Giới thiệu trước lớp.

+ Tên sách truyện – Thuộc chủ đề nào

+ Tên tác giả – nhà xuất bản

- Vài nhóm nêu nội dung phiếu học tập

- Đọc nối tiếp trong nhóm

- Thảo luận, ghi kết quả thảo luận vào phiếu đọc truyện

* Đại diện nhóm trình bày

- Trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình lên trước lớp

- Nhận xét nội dung giới thiệu của bạn

- Các em nêu

Các em học sinh tham khảo chi tiết nội dung giáo án tại file tải về.

Giáo án lớp 5 môn Tiết đọc thư viện bao gồm 18 tiết học với nội dung chi tiết tiết biên soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 5 trên lớp.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Giáo án mới nhất