Giáo án lớp 5 - Tuần 17

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021
Tải về Bản in

Giáo án lớp 5 - Tuần 17

Giáo án lớp 5 - Tuần 17 được soạn chi tiết, các nội dung của các bài học đầy đủ các môn lớp 5: Toán, Tiếng việt, Sử, Địa,.... đảm bảo trật tự khoa học của thông tin, đúng chuẩn kiến thức và kỹ năng của Bộ GD&ĐT. Mời quý thầy cô giáo tham khảo bài giáo án tuần 17 lớp 5 này nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trên lớp. Các thầy cô tham khảo toàn bộ nội dung giáo án tại file tải về.

Giáo án Toán lớp 5 tuần 17

LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU:

Biết thực hiện các phép tính với số thập phân và giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

II. CHUẨN BỊ:

· GV: Phấn màu, bảng phụ.

· HS: Bảng con, SGK, vở toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Khởi động:

2. Bài cũ: Luyện tập. (4’)

- Yêu cầu HS nêu cách giải 3 dạng toán về tỉ số phân trăm.

- Yêu cầu HS làm bảng con :

a. Tìm tỉ số % của 45 và 70

b. Tìm 30% của 270.

c. Tìm 20% của nó là 15

- GV nhận xét

3. Giới thiệu bài mới:

4. Phát triển các hoạt động:

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS biết ôn lại phép chia số thập phân. Tiếp tục củng cố các bài toán cơ bản về giải toán về tỉ số phần trăm.

Mục tiêu: Ôn lại phép chia số thập phân. Tiếp tục củng cố các bài toán cơ bản về giải toán về tỉ số phần trăm.

Bài 1

a): Tính (8’)

- Yêu cầu HS đọc bài 1

- HS nhắc lại phương pháp chia các dạng đã học.

- GV nhận xét – cho ví dụ.

- Yêu cầu HS nêu cách chia các dạng.

- GV nhận xét – chốt kết quả đúng.

Bài 2

a): Tính giá trị biểu thức (7’)

- Yêu cầu HS đọc bài 2.

- HS nhắc lại phương pháp tính giá trị biểu thức.

- GV chốt lại: Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 3: Giải tóan tỉ số phần trăm (7’)

- Nhắc lại cách tính tỉ số phần trăm?

- GV lưu ý cách diễn đạt lời giải.

- GV nhận xét – chốt kết quả đúng.

v Hoạt động 2: Hướng dẫn HS vận dụng giải các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của hai số. (10’)

Mục tiêu: Vận dụng giải các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của hai số.

Bài 4: Chọn đáp án đúng

- Yêu cầu HS đọc đề, tóm tắt đề, tìm cách giải, giải vào vở.

- GV nhận xét – chốt kết quả đúng.

v Hoạt động 3: Củng cố. (3’)

Mục tiêu : Ôn lại kiến thức vừa học.

- Thi đua : Tìm 1 số biết 30% của số đó là 72

- GV nhận xét – tuyên dương

5. Tổng kết - dặn dò: (1’)

- Chuẩn bị: Luyện tập chung

- Nhận xét tiết học

- Hát

- 3 HS lần lượt nêu

- HS làm bảng con – 3 HS làm bảng phụ

- Lớp nhận xét.

Hoạt động lớp

- HS đọc bài 1

- HS nêu lại phương pháp chia các dạng đã học. Thực hiện phép chia.

- HS sửa bài.

a/ 216,72 : 42 = 5,16

b/ 1 : 12,5 = 0,08

c/ 109,98 : 42,3 = 2,6

- Lớp nhận xét.

- HS đọc bài 2 – Thực hiện phép tính giá trị của biểu thức.

- Lần lượt lên bảng sửa bài (Đặt phép tính cho từng bài).

- Nêu cách thứ tự thực hiện phép tính.

- Cả lớp nhận xét.

a/ (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 4

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68 = 65,68

b/ 1,5275

- 2 HS nêu lại cách tìm tỉ số %.

- HS làm vở

Giải

a)Từ cuối năm 2000 à cuối năm 2001 số người tăng thêm

15875 - 15625 = 250 (người)

Tỉ số phần trăm số dân tăng thêm:

250 : 15625 = 0,016

0,016 = 1, 6 %

b) Từ cuối năm 2001 à cuối năm 2002 số người tăng thêm là :

15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Cuối 2002 số dân của phường đó là:

15875 + 254 = 16129 (người)

Đáp số : 16 129 người

Hoạt động nhóm đơi

- HS đọc bài 4 – nêu tóm tắt.

- Thực hiện cách làm chọn câu trả lời đúng.

- HS sửa bài: Đáp án đúng : C

- Lớp nhận xét.

Hoạt động lớp

- Thi đua giải bài tập.

- Lớp nhận xét

Giáo án Tiếng việt lớp 5 tuần 17

Tập đọc - NGU CÔNG XÃ TRỊNH TƯỜNG

I. MỤC TIÊU:

- Biết đọc diễn cảm bài văn

- Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi ông Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.

II. CHUẨN BỊ:

· GV: Giấy khổ to, bảng phụ.

· HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Khởi động:

- Hát

2. Bài cũ: Thầy cúng đi bệnh viện (4’)

- Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét

- 3 HS lần lượt đọc và trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới:

4. Phát triển các hoạt động:

v Hoạt động 1: Luyện đọc (15’)

Mục tiêu: Hướng dẫn HS đọc đúng nội dung văn bản.

- Gọi 1 HS nhanh đọc cả bài.

Hoạt động lớp

- 1 HS nhanh đọc. Lớp đọc thầm.

- Yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc trơn từng đoạn.

- HS đọc nối tiếp từng đoạn.

- Sửa lỗi phát âm cho HS: Bát Xát, ngỡ ngàng, ngoằn ngoèo, Phìn Ngan.

- HS luyện đọc từ, câu ngắn.

- Yêu cầu HS phân đoạn

- Hướng dẫn HS giải thích từ khó.

- GV đọc mẫu.

- Đoạn 1: “Từ đầu...trồng lúa”

- Đoạn 2 : “ Con nước nhỏ … trước nữa”

- Đoạn 3 : Còn lại

- HS đọc phần chú giải.

- HS lắng nghe.

v Hoạt động 2: Tìm hiểu bài (15’)

Mục tiêu: Hướng dẫn HS hiểu nội dung văn bản.

- Yêu cầu HS đọc đoạn 1.

- HS đọc đoạn 1

- Ông Lìn đã làm thế nào để đưa được nước về thôn ?

+ Ông lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn nước, cùng vợ con ….

- GV chốt ý - ghi bảng từ ngữ

- Giải nghĩa từ: Ngu Công

- HS đọc SGK

- Nêu ý đoạn 1

- Hs nêu

- Yêu cầu đọc đoạn 2

- HS đọc đoạn 2

- Nhờ có mương nước, tập quán canh tác và cuộc sống ở thôn Phìn Ngan đã thay đổi như thế nào ?

+ Họ trồng lúa nước; không làm nương, không phá rừng, cả thôn không còn hộ đói.

- Giải nghĩa: cao sản

- HS phát biểu

- GV chốt ý

- Yêu cầu HS nêu ý đoạn 2

- Rèn đọc diễn cảm và thuộc đoạn 2

- HS tự nêu theo ý độc lập

- GV đọc mẫu đoạn 2

- HS nêu giọng đọc đoạn 2 - nhấn mạnh từ - ngắt câu

- Yêu cầu HS đọc đoạn 3

- HS đọc đoạn 3.

- Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng, bảo vệ dòng nước ?

- Ông hướng dẫn bà con trồng cây thảo quả

- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ?

+ Muốn sống có hạnh phúc, ấm no, con người phải dám nghĩ dám làm …

- Yêu cầu cho HS nêu ý đoạn 3

- HS phát biểu

Hoạt động 3: Đọc diễn cảm (6’)

Mục tiêu: Hướng HS đọc diễn cảm nội dung văn bản.

Hoạt động lớp

- GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc diễn cảm một đoạn ở bảng phụ.

- Nhiều HS luyện đọc đoạn

- Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm

- HS thi đua đọc diễn cảm theo nhóm.

- GV nhận xét - tuyên dương.

- HS nhận xét cách đọc của bạn

5. Củng cố – Dặn dò: (1’)

- Em hãy nêu ý chính của bài.

+ Ca ngợi cuộc sống, ca ngợi những con người chịu thương chịu khó, hăng say, sáng tạo trong lao động để làm giàu cho gia đình, làm đẹp cho quê hương.

- CB: Ca dao về lao động sản xuất.

- Nhận xét tiết học

Tham khảo toàn bộ nội dung giáo án tại file tải về.

Giáo án lớp 5 Tuần 17 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 5 trên lớp.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Giáo án mới nhất