Giáo án Lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa (Tiết 1)

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa (Tiết 1) được trình bày khoa học, chi tiết giúp các em học sinh biết thời Lý, đất nước được ổn định lâu dài, nông nghiệp, thủ công nghiệp đã có nhiều chuyển biến và đạt được một số thành tựu nhất định. Hi vọng, mẫu giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ lĩnh hội kiến thức hơn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Lịch sử 7 theo CV 5512

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức:  Trình bày được những điểm chủ yếu sau:

- Đời sống kinh tế: quyền sở hữu ruộng đất, khai hoang, đào vét kênh ngòi, một số nghề thủ công, đúc tiền, các trung tâm buôn bán.

- Hiểu được nguyên nhân thành công trong bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ.

2. Kỹ năng: Làm quen với kỹ năng quan sát tranh ảnh, phương pháp phân tích, lập bảng so sánh, đối chiếu sơ đồ .

3. Thái độ: Giáo dục lòng tự hào dân tộc, ý thức xây dựng và bảo vệ văn hóa dân tộc cho HS

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực chuyên biệt: + So sánh, phân tích kinh tế thời Lý với các thời đại trước.

+ Vận dụng kiến thức thực hành

Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm, phân tích, tổng hợp …

Phương tiện

- Ti vi.

- Máy vi tính.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án word, tranh ảnh có liên quan bài học

2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước SGK

- Chuẩn bị sẵn nội dung và nội dung mà GV giao về nhà

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ (linh động)

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

- Mục tiêu: Giáo viên cho học sinh miêu tả được những nét chính của bức

Tranh kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp thời Lý

Phương thức hoạt động: mô tả, trực quan cho các em thấy được sự chuyển biến của nền   nghiệp và công, thương nghiệp ở thời Lý.

- Thời gian: 2 phút

- Tổ chức hoạt động: cá nhân

- Dự kiến sản phẩm: Học sinh tìm hiểu nội dung SGK và quan sát tranh ảnh trả lời.

Giáo viên nhận xét và dẫn dắt các em vào bài mới

Tình hình kinh tế thời Lý có những bước phát triển như thế nào? Hôm nay chúng ta tìm hiểu nội dung bài học.

Hoạt động 1: 1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp

- Mục tiêu: Hiểu được nguyên nhân thành công trong bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ.

- Phương pháp: Hoạt động cá nhân.

- Phương tiện

+ Ti vi.

+ Máy vi tính.

- Thời gian: 18 phút

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK mục 1.

- H S làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

- Theo em ruộng đất thời Lý thuộc quyền sở hữu của ai Được sử dụng như thế nào?

- Vì sao vua Lý rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp?

- Những việc làm nào chứng tỏ nhà Lý rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp?

- Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa gì?

- Ngoài việc cày tịch điền nhà Lý còn có biện pháp gì để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp.

- Nhà nước có nhiều biện pháp quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đề ra nhiều biện pháp khuyến khích nông nghiệp phát triển như đắp đê, đào vét kênh mương, khai khẩn đất hoang, cấm giết trâu bò.

- Nông nghiệp ổn định và bước đầu phát triển. Nhiều năm được mùa.

Hoạt động 2. 2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp

- Mục tiêu: Hiểu được nguyên nhân phát triển thủ công nghiệp. Biết quan sát hình ở SGK và nhận xét.

- Phương pháp: Trực quan, phát vấn, nhóm.

- Phương tiện

+ Ti vi.

+ Máy vi tính.

- Thời gian: 17 phút.

- Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến SP

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- HS đọc mục 2 SGK.

- Chia lớp thành 6 nhóm và thảo luận: Các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

Hãy hoàn thành bảng sau

Thủ công nghiệp

Thương nghiệp

Đặc điểm

Nhận xét

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp

a. TCN:

- Nghề dệt, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện.... rất phát triển.

- Nghề làm đồ trang sức, làm giấy, đúc đồng... được mở rộng. Có nhiều công trình độc đáo như Vạc Phổ Minh, chuông Quy Điền, Tháp Báo Thiên... do bàn tay của thợ thủ công nước ta tạo dựng.

b. TN: Buôn bán trong & ngoài nước được mở mang hơn trước.Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập.

3.3. Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức là biết được sự phát kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhà Lý.

- Thời gian: 7 phút

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời (trắc nghiệm).

* Nhận biết:

Câu 1. Các Vua nhà Lý thương về các địa phương để làm gì?

A. Thăm hỏi nhân dân.

B. Cày tịch điền.

C. Thị sát tình hình sản xuất.

D. Đốc thúc việc thu thuế.

Câu 2. thời Lý ruộng đất thuộc quyền sở hữu tối cao của ai?

A. Nông dân

B. Nhà chùa

C. Nhà vua

D. Địa chủ

Câu 3. Một bến cảng nổi tiếng được thành lập ở thời nhà Lý là:

A. Cửa Đại

B. Vân Đồn

C. Cam Ranh

D. Cửa Ông

Câu 4. Chuông Quy Điền được chế tác dưới thời:

A. Nhà Đinh

B. Nhà Lê

C. Nhà Lý

D. Nhà Trần

3.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng:

- Mục tiêu: Học sinh trình bày được các tầng lớp xã hội, những thành tựu văn hóa, giáo dục ở thời Lý

- phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà hoàn thành.

+ HS có thể viết báo cáo (cá nhân hoặc nhóm)

Dự kiến sản phẩm: Trình bày được các tầng lớp xã hội bằng sơ đồ, những thành tựu văn hóa, giáo dục ở thời Lý.

- Thời gian: 2 phút

*GV giao nhiệm vụ cho HS

Học và trả lời các câu hỏi trong SGK- Đọc trước phần II. Sinh hoạt xã hội và văn hóa.

Giáo án Lịch sử 7

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:

 • Dưới thời Lý, đất nước được ổn định lâu dài, thủ công nghiệp, nông nghiệp đã có chuyển biến và đạt một số thành tựu quan trọng.
 • Việc buôn bán với nước ngoài phát triển.

2. Thái độ:

 • Khâm phục ý thức vươn lên trong cuộc sống, xây dựng đất nước của dân tộc ta vào thời Lý.

3. Kỹ năng:

 • Quan sát và phân tích các nét đặc sắc của một công trình nghệ thuật.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

 • Giáo án, bài giảng điện tử.

2. Học sinh:

 • Đọc SGK trước ở nhà trả lời câu hỏi mực xanh vào vở soạn.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp: (1/)

7A1………………………………………………; 7A2………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (3/)

- Trả bài kiểm tra một tiết, nhận xét – đánh giá.

3. Giới thiệu bài: (1/)

Như chúng ta đã biết, chiến thắng trên sông Như Nguyệt là một trong những chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta, làm cho nhà Tống phải từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt, ta giữ vững được nền độc lập. Để xây dựng kinh tế, nhà Lý đã làm gì? → cô và các em cùng tìm hiểu bài hôm nay.

4. Bài mới: (31/)

Hoạt động dạy và học

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự chuyển biến về nông nghiệp. (15/)

HS: đọc SGK mục 1

? Ruộng đất dưới thời nhà Lý thuộc quyền sở hữu của ai, được phân bổ như thế nào?

GV giải thích: Danh nghĩa thuộc quyền sở hữu của nhà vua nhưng thực tế dân làng chia cho nhau cày cấy, nộp tô thuế, làm nghĩa vụ cho nhà nước → sự phân chia giàu nghèo chưa lớn, đến tuổi đinh đều có ruộng.

HS: đọc đoạn trích chữ in nhỏ SGK

GV giải thích: Lễ cày tịch điền là một lễ hội trong sản xuất nông nghiệp, vào mùa xuân các vua thường xuống địa phương lập đàn tế thần nông sau đó cày những đường cày đầu tiên.

GV: Chiếu hình ảnh minh lễ cày tịch điền và cung cấp thông tin

? Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào?

HS: cổ vũ, động viên khuyến khích nông dân phát triển nông nghiệp, thể hiện sự gần gũi

? Ngoài ra nhà Lý còn có những biện pháp nào nữa để phát triển nông nghiệp?

? Vì sao nông nghiệp thời Lý phát triển?

HS: Nhà nước quan tâm, nhân dân chăm lo sản xuất.

GV: chiếu hình ảnh Đền Đô và hướng dẫn HS tìm hiểu về nó

GV chuyển ý: Như vậy nông nghiệp thời Lý có bước phát triển mạnh, thủ công nghiệp có sự phát triển hay không ? nó được biểu hiện như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu → mục 2

Hoạt động 2: Tìm hiểu về thủ công nghiệp và thương nghiệp. (16/)

? Trong dân gian có những nghề thủ công nào?

GV: chiếu đoạn trích SGK in nhỏ trang 45 SGK.

HS: yêu cầu HS đọc đoạn trích.

Thảo luận nhóm theo cặp 2 phút: Qua việc làm trên của nhà Lý, em suy nghĩ gì về hàng tơ lụa Đại Việt thời đó? Tại sao vua nhà Lý không dùng gấm vóc của nhà Tống nữa?

HS: Hàng tơ lụa Việt Nam phát triển, vì muốn nâng cao giá trị của hàng tơ lụa trong nước, thể hiện ý thức tự chủ.

GV: chiếu hình ảnh minh họa nuôi tằm, dệt lụa, làm mộc, đồ gốm đồng thời liên hệ thực tế địa phương.

? Em nhận xét gì về hình dáng hoa văn, đồ gốm thời kì này?

HS: Nét hoa văn tinh tế, chạm khắc công phu, hình dáng thanh thoát, nghệ thuật cao và đậm đà bản sắc dân tộc.

? Ngoài các nghề thủ công dân gian, thủ công nghiệp còn có những nghề nào?

GV: Trong thủ công nghiệp còn tạo ra bước phát triển mới, để giúp các em hiểu điều đó chú ý theo dõi máy chiếu → chiếu hình ảnh.

? Hãy kể tên công trình tiêu biểu?

HS: liệt kê công trình tiêu biểu.

GV chuyển ý: cùng với thủ công nghiệp, thương nghiệp thời Lý phát triển như thế nào? → mục 2.b

? Việc buôn bán, trao đổi thời Lý đã diễn ra như thế nào? Trung tâm buôn bán thời Lý nằm ở đâu?

HS: Dựa vào SGK trả lời.

GV: Chiếu lược đồ vị trí địa lý Vân Đồn, hình ảnh Vân Đồn xưa và nay.

? Tại sao nhà Lý chỉ cho người nước ngoài buôn bán ở vùng hải đảo mà không tự do đi lại trong nội địa?

HS: cảnh giác với các âm mưu xâm lược.

? Nêu mối quan hệ nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp?

HS: có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau thúc đẩy nhau cùng phát triển.

I. Đời sống kinh tế

1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp

- Tổ chức lễ cày tịch điền

- Khuyến khích khai hoang, làm thủy lợi

- Ban hành luật cấm giết trâu bò bảo vệ sức kéo.

→ Nhà Lý có nhiều biện pháp quan tâm sản xuất, làm cho nông nghiệp phát triển mạnh, nhiều năm bội thu.

2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp

a. Thủ công nghiệp

- Trong dân gian, nghề chăn tằm ươm tơ, dệt lụa, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện, nhà cửa phát triển.

- Ngoài ra, nghề làm đồ trang sức, làm giấy, rèn sắt… đều được mở rộng.

- Công trình nổi tiếng: Tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền (Hà Nội), vạc Phổ Minh (Nam Định)…

b. Thương nghiệp

- Việc trao đổi trong và ngoài nước được mở mang

- Vân Đồn là nơi buôn bán sầm uất.

5. Củng cố: (7/)

 • Trả lời một số câu hỏi ngắn trên máy chiếu.
 • Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế nhà Lý: Đất nước độc lập, hòa bình và ý thức dân tộc là động lực to lớn thúc đẩy phát triển.

6. Hướng dẫn học tập ở nhà: (2/)

 • Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp?
 • Nét chính sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp?
 • Đọc bài mới mục II và trả lời câu hỏi mực xanh.

----------------------------------------

Trên đây TimDapAnxin giới thiệu Giáo án Lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa theo CV 5512 (Tiết 1) được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm