Giáo án các lớp Tiểu Học theo Công văn 2345

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 31 Tháng tám, 2021

Giáo án các lớp Tiểu Học theo Công văn 2345 đầy đủ các môn học của các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 cho các thầy cô tham khảo chuẩn bị bài soạn cho năm học học.

Giáo án theo công văn 2345

 • I. Giáo án lớp 5 theo CV 2345
 • II. Giáo án lớp 4 theo CV 2345
 • III. Giáo án lớp 3 theo CV 2345
 • IV. Giáo án lớp 2 theo CV 2345
 • V. Giáo án lớp 1 theo CV 2345
 • VI. Giáo án PowerPoint các lớp Tiểu học
 • VII. Kế hoạch dạy học các lớp Tiểu học theo CV 2345
 • Tham khảo toàn bộ Giáo án - Bài giảng cả năm từ lớp 1 - 12

Lưu ý: Để tải về trọn bộ giáo án, các bạn nhấn vào từng Link của bài viết sau đây:

I. Giáo án lớp 5 theo CV 2345

 • Giáo án trọn bộ Lớp 5 theo công văn 2345
 • Giáo án PowerPoint lớp 5 trọn bộ
 • Kế hoạch dạy học lớp 5 năm 2021 - 2022 theo CV 2345

II. Giáo án lớp 4 theo CV 2345

 • Giáo án lớp 4 trọn bộ theo CV 2345
 • Kế hoạch dạy học lớp 4 năm 2021 - 2022 theo CV 2345
 • Giáo án PowerPoint lớp 4 trọn bộ

III. Giáo án lớp 3 theo CV 2345

 • Giáo án lớp 3 soạn theo Công văn 2345 năm học 2021 - 2022 (đủ cả năm)
 • Giáo án lớp 3 tuần 2 soạn theo Công văn 2345 
 • Giáo án PowerPoint lớp 3 trọn bộ
 • Kế hoạch dạy học lớp 3 năm 2021 - 2022 các môn học theo Công văn 2345

IV. Giáo án lớp 2 theo CV 2345

 • Giáo án lớp 2 sách Cánh Diều - Đầy đủ các môn (08 môn)
 • Giáo án lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Đầy đủ các môn (09 môn)
 • Giáo án Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (cả năm)
 • Giáo án PowerPoint lớp 2 sách Kết nối tri thức (các môn)
 • Giáo án PowerPoint lớp 2 sách Chân trời sáng tạo các môn
 • Kế hoạch dạy học lớp 2 năm 2021 - 2022 các môn học sách Cánh Diều
 • Kế hoạch dạy học lớp 2 năm 2021 - 2022 các môn học sách Kết nối tri thức
 • Kế hoạch dạy học lớp 2 năm 2021 - 2022 các môn học sách Chân trời sáng tạo

V. Giáo án lớp 1 theo CV 2345

 • Giáo án PowerPoint lớp 1 trọn bộ
 • Giáo án lớp 1 bộ sách Cánh Diều đầy đủ các môn
 • Giáo án môn Toán lớp 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống
 • Giáo án lớp 1 sách Chân Trời Sáng Tạo các môn
 • Giáo án lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực đầy đủ các môn
 • Giáo án lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục đầy đủ các môn
 • Kế hoạch giáo dục lớp 1 sách Cánh Diều theo Công văn 2345 (06 môn)

VI. Giáo án PowerPoint các lớp Tiểu học

 • Giáo án PowerPoint các môn khối Tiểu Học

VII. Kế hoạch dạy học các lớp Tiểu học theo CV 2345

 • Kế hoạch dạy học các môn Tiểu Học

Bài tập cuối tuần các lớp Tiểu học đầy đủ các môn để các thầy cô giao bài chuẩn bị cho việc dạy học Online: Bài tập cuối tuần cấp Tiểu học.

Ngoài các bộ giáo án trên đây, các em học sinh tham khảo Giáo án khối Tiểu Học năm 2021 - 2022 (cả năm), mời thầy cô tham khảo. TimDapAnliên tục cập nhật lời giải các môn học cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, các em cùng theo dõi nhé.

Tham khảo toàn bộ Giáo án - Bài giảng cả năm từ lớp 1 - 12

Mầm non
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
31 Tháng tám, 2021

Xem thêm